Unijny sąd zezwolił na wprowadzenie podatku handlowego w Polsce

Unijny sąd zezwolił na wprowadzenie podatku handlowego w Polsce

30 czerwca 2017 r., Komisja Europejska orzekła, że podatek od sprzedaży detalicznej, narusza unijne zasady dopuszczalnej pomocy państwa. Polska zaskarżyła tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE, a do czasu wydania przez Trybunał rozstrzygnięcia musiała zawiesić wprowadzenie podatku w życie. 16 maja 2019 r. Sąd Unii Europejskiej (organ sądowy TSUE) wydał wyrok, w którym zgodził się ze stroną polską.

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska nakazała Polsce zawieszenie stosowania podatku handlowego, zwanego tez podatkiem od sprzedaży detalicznej, jako środka stanowiącego niedozwoloną pomoc państwa. Podatek uderzał bowiem tylko w największych przedsiębiorców z branży sprzedaży detalicznej, faworyzując tym samym mniejszych, nie objętych daniną handlowców. Polska zmuszona została uzależnić termin wprowadzenia podatku od wydania rozstrzygnięcia przez Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie, do którego wniosła skargę na decyzję Komisji. W czwartek 16 maja 2019 r., Sąd UE uznał, że podatek handlowy nie narusza granic dopuszczalnej pomocy państwa.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ma on wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Jednak wyrok Sądu UE nie jest jeszcze prawomocny.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: