Wprowadzenie wyższych stawek akcyzy z dniem ich ogłoszenia było niezgodne z Konstytucją

Ciężar obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców ulega zwiększeniu z dnia na dzień. Wprowadzające je w życie przepisy zmieniają się tak często i równie szybko, że przedsiębiorcy nie nadążają z dostosowaniem do nich swoich działalności. W 2005 roku dokonano nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i radykalnego podwyższenia stawek akcyzy z tytułu sprzedaży danego segmentu oleju opałowego, z dniem wejścia w życie przepisów, które tych zmian dokonywały. 3 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że było to niezgodne z Konstytucją RP.

 

Skargę konstytucyjną wniosła jedna ze spółek, którą w 2005 r. bezpośrednio dotknęła fundamentalna podwyżka akcyzy z tytułu sprzedaży oleju opałowego przy pomocy odmierzaczy paliw ciekłych. Spółka podniosła, że nowe, wyższe stawki akcyzy weszły w życie wraz z dniem wejścia w życie przepisów, które je wprowadzały. Chodziło o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 160, poz. 1341). Jak wskazała w skardze, brak vacatio legis nie dał jej szans na uzyskanie wiedzy o nowych stawkach, a przede wszystkim nie pozwolił na dostosowanie do nich prowadzonej przez siebie działalności, poprzez zmianę metod sprzedaży.

„Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim odnosi się do obowiązków podatkowych powstałych przed 15 września 2005 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP” (wyrok z 03.07.2019 r., sygn. akt SK 16/17).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: