Wyrok TSUE ws. dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla ojca

Wyrok TSUE ws. dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla ojca

W środę 18 listopada 2020 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie możliwości zastrzeżenia w krajowym układzie zbiorowym pracy dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Francuski związek zawodowy pracowników zakwestionował wydaną przez kasę ubezpieczenia zdrowotnego w departamencie de la Moselle odmowę przyznania ojcu dziecka urlopu dla pracownic wychowujących samodzielnie dziecko, przewidzianego w krajowym układzie zbiorowym pracy.

Rozpoznający skargę sąd pracy w Metz, nawiązał do wyroku francuskiego sądu kasacyjnego w sprawie urlopu macierzyńskiego, przyznawanego po upływie podstawowego urlopu macierzyńskiego, w którym orzeczono, że celem tego dodatkowego urlopu jest ochrona szczególnych relacji między kobietą a jej dzieckiem w trakcie okresu po porodzie i ciąży. Sąd w Metz, w oparciu o to rozstrzygnięcie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie, czy prawo unijne wyklucza możliwość zastrzeżenia dla pracowników samodzielnie wychowujących dzieci, po upływie okresu należnego im urlopu macierzyńskiego, dodatkowego trzymiesięcznego urlopu z prawem do połowy wynagrodzenia lub półtoramiesięcznego urlopu z prawem do pełnego wynagrodzenia, a także rocznego urlopu bez prawa do wynagrodzenia.

W środę 18 listopada TSUE przypomniał o zakazie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków zatrudnienia i pracy. Jednak odnośnie uprawnienia państw członkowskich UE do udzielania pracownicom dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to jego przyznawanie miało za zadanie zapewnić ochronę biologicznej kondycji kobiety i jej szczególnych relacji z dzieckiem po porodzie. Dlatego też Trybunał orzekł, że z tych względów, i tylko pod warunkiem, że celem przyznania urlopu jest spełnienie tego zadania, układy zbiorowe pracy mogą przyznawać takie dodatkowe urlopy macierzyńskie matkom, a nie przyznawać pracownikowi płci męskiej samotnie wychowującemu dziecko.

„…dyrektywa dotycząca „zasady równości kobiet i mężczyzn” nie stoi na przeszkodzie krajowemu układowi zbiorowemu pracy, w którym zastrzeżono dla pracownic wychowujących samodzielnie dziecko prawo do urlopu następującego po upływie urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem że ten dodatkowy urlop ma na celu ochronę pracownic zarówno w odniesieniu do skutków ciąży, jak i w odniesieniu do macierzyństwa, co powinien ustalić sąd krajowy…” (wyrok z 18 listopada 20020 r. w sprawie C-463/19 Syndicat CFTC de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle / CPAM de Moselle, Komunikat prasowy nr 139/20).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: