Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy podjął 2 września 2019 r. uchwałę w zakresie zagadnienia prawnego, czy poszkodowanemu, a także cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, przysługuje zwrot wydatków poniesionych na pozyskanie opinii rzeczoznawcy, celem skutecznego dochodzenia odszkodowania.

 

W listopadzie 2018 r. Rzecznik Finansowy zwrócił się do SN z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów, poszkodowanemu, który w celu ustalenia wysokości szkody lub odpowiedzialności ubezpieczyciela (gwaranta z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) uzyskał prywatną ekspertyzę rzeczoznawcy, należy się zwrot wydatków na nią poniesionych. Jednocześnie zapytał, czy taka kompensata należy się również cesjonariuszowi, który nabył od poszkodowanego wierzytelność odszkodowawczą przysługującą względem ubezpieczyciela OC.

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia w Izbie Cywilnej orzekł:

„…zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy przysługuje poszkodowanemu i ewentualnie cesjonariuszowi, gdy jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania, a zatem nie tylko do ustalenia wysokości szkody, ale także do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela” (uchwała SN, sygn. III CZP 99/18).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: