Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego przed dokonaniem sprzedaży całości

W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. upływa termin transpozycji do prawa krajowego przez państwa członkowskie nowych unijnych przepisów dotyczących praw autorskich. Nowa dyrektywa w

Przedsiębiorca, podatnik VAT, nabył cztery działki, które później zamierzał odsprzedać. Do organu interpretacyjnego wystąpił z zapytaniem, czy przy sprzedaży tych działek będzie zobowiązanym do

Małżeństwo nabyło w 2000 r. mieszkanie, które w 2020 r. podzieli na dwa odrębne. Połowę udziału w jednym z wydzielonych mieszkań sprzedali kilka miesięcy