Od 15 lutego 2019 r. na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów zostały udostępnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r., przygotowane przez administrację skarbową.

Nowa ustawa o SN wprowadziła możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej od wyroku sądu powszechnego lub wojskowego, które kończy postępowanie w sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Konstytucja dla biznesu nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców.

Przekształcenia spółek motywowane są często optymalizacją finansową własnego biznesu. Biorąc pod uwagę proces przekształcenia, należy mieć na uwadze przede wszystkim jego skutki podatkowe.