Komisja Europejska opracowała wytyczne dla sądów krajowych państw członkowskich, w zakresie ujawniania informacji poufnych w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa ochrony konkurencji.

Będący czynnym podatnikiem VAT wspólnik spółki komandytowej, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, polegającą na remoncie budynków, które

Spadkobierca nabył spadek, w którego skład wchodziła wierzytelność, i z tego tytułu uregulował należny podatek. Gdy po 8 latach z wierzytelności tej uzyskał wreszcie

Epidemia postawiła w trudnej sytuacji wielu pracodawców. Jednocześnie ogrom zmian, w tym projektów, które były dość dynamicznie zmieniane, mógł wprowadzić dozę niepewności co do