W poniedziałek 25 stycznia 2021 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w

Firma wystawiła 4 lipca 2017 r. omyłkowo paragon poprzez wpisanie złej ilości na kasie fiskalnej. Zamiast 70, wskutek wciśnięcia przycisku dwóch zer, nabito na

Będąca czynnym podatnikiem VAT spółka z o.o. spółka komandytowa zawarła umowę na dostawę towarów o wartości powyżej 15 000 zł., jednak dostawa dokonywana była

Czy podatnik, który w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przejął od byłej partnerki jej udział w nieruchomości obciążonej hipoteką, a wartość przypadającego na ten udział