Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia kancelarii prawnej do odnalezienia zagubionych akcji można zaliczyć jako koszty ich późniejszego odpłatnego zbycia – wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji

Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym, jak większość źródeł przychodów podlega w Polsce opodatkowaniu. Jakie

W czwartek 7 listopada, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów ukazała się interpretacja ogólna ws. ulgi w rozliczeniach podatkowych marynarzy mających miejsce zamieszkania w Polsce,

Zawodowy żołnierz, pełniący służbę w Holandii w latach 2011 – 2014 w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO, otrzymywał z tego tytułu zagraniczną należność pieniężną.