Dostawa lokali mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym obarczona jest niższą, 8% stawką VAT. Ich powierzchnia użytkowa nie może jednak przekraczać 150 m2. Jedna ze

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. W niektórych branżach ujmowanie koniecznych do

Opłacane przez pracodawcę składki z tytułu ubezpieczenia pracowników nie stanowią dla tego pracodawcy kosztów uzyskania przychodów. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Jak

Obywatel Polski, mający na jej terytorium miejsce zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na to, w którym kraju