Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie prawa do wymogów dyrektywy

Stosownie do generalnej zasady, ustanowionej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Dyrektor

Jedna ze spółek z o.o. , posiadająca polską rezydencję podatkową, w której zarządzie zasiadał tylko jeden członek – prezes zarządu, będący jednocześnie wyłącznym udziałowcem

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku