Czy po likwidacji firmy można złożyć korektę VAT?

Czy po likwidacji firmy można złożyć korektę VAT

Podatnik ma prawo dokonać korekty faktury po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy powstała nadpłata. Osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT zachowuje status podatnika za okres, w którym była zarejestrowanym podatnikiem VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z19 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Bd 250/19) podatnik złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonał dostawy nieruchomości (trzech działek), wystawił fakturę i rozliczył podatek w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r. Następnie zorientował się, że zastosował błędną stawkę podatku, gdyż należało zastosować zwolnienie. W rezultacie powstała nadpłata w podatku. Podatnik zakończył prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnik chciał wiedzieć, czy w związku z błędnym opodatkowaniem dostawy nieruchomości i powstaniem nadpłaty w podatku może skorygować fakturę.

Organ podatkowy stwierdził, że w momencie zakończenia prowadzenia działalności podatnik traci prawo wystawiania deklaracji, jak również ich korekt. Podkreślił, że skorygować fakturę mogą jedynie podatnicy wskazani w art. 15 ustawy o VAT, a więc podatnicy VAT czynni. Podatnik zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych, dlatego nie ma prawa dokonać korekty faktury.

Podatnik złożył skargę na wydaną interpretację podatkową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W odwołaniu zarzucił organowi podatkowemu naruszenie m.in. art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 106j ust. 1 pkt 5 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 1 i 6 ustawy o VAT, które zdaniem podatnika nie uzależniają prawa do złożenia korekty faktury od tego, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, czy też zaprzestał prowadzenia działalności. W ocenie podatnika interpretacja organu podatkowego sankcjonuje istnienie nieprawidłowo wystawionych dokumentów w obrocie gospodarczym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił interpretację podatkową. W uzasadnieniu wyroku podkreślił, że w omawianej sprawie organ podatkowy nie ustalił, czy podatnik miał prawo zastosowania zwolnienia z tytułu dostawy nieruchomości. W ocenie sądu podatnik ma prawo dokonać korekty faktury po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy powstała nadpłata. Sąd podkreślił, że ustawa o VAT nie zawiera takiego zakazu, art. 106 j ust. 1 pkt 5, jak i art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie posługują się pojęciami „podatnik VAT czynny” czy też „podatnik VAT zarejestrowany”. Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje tylko, jakie podmioty są zobowiązane do zapłaty podatku.

W ocenie sądu osoba fizyczna zachowuje status podatnika za okres, w którym była zarejestrowanym podatnikiem, podobnie jak organ podatkowy może weryfikować deklarację podatkową również po wykreśleniu podatnika z rejestru VAT.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: