ETPC priorytetowo traktuje sprawy dotyczące polskiego sądownictwa

Europejski Trybunał Praw Człowieka priorytetowo traktuje sprawy dotyczące polskiego sądownictwa

Europejski Trybunał Praw Człowieka priorytetowo traktuje sprawy dotyczące polskiego sądownictwa
Jak poinformował w czwartek 18 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił, że wszystkie znajdujące się w Trybunale skargi, jak i te, które będą wpływać, a dotyczące reformy polskiego sądownictwa, mają być traktowane priorytetowo.

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęło już 27 skarg dotyczących naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wskutek wprowadzenia w Polsce najnowszych reform sądownictwa. Jedną z najważniejszych jest sprawa nr 26374/18 ze skargi Grzęda przeciwko Polsce, którą rozpoznawać będzie Wielka Izba Trybunału, a do której swój udział zgłosił również polski Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wskazuje, że Wielka Izba Trybunału rozpoznaje tylko najważniejsze sprawy, których wynik wpływa na późniejszy kształt orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i na standardy ochrony w sferze europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności. Wyroki WIT mają też wpływ na wewnętrzne systemy sądownictwa państw członkowskich.

W związku z przeprowadzanymi w ostatnich latach w Polsce zmianami w dziedzinie sądownictwa, ETPC postanowił, że wszystkie związane z tymi zmianami skargi, które już wpłynęły, jak i które wpłyną, mają być zaliczane do najwyższej kategorii I, przydzielanej sprawom pilnym.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Grzęda w 2016 r. został wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, ale nowelizacja ustawy o KRS w 2018 r. przerwała jego kadencję, która zgodnie z Konstytucją RP miała trwać 4 lata. Grzęda zarzucił Polsce naruszenie art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli naruszenie prawa do sądu, oraz art. 13 EKPC – naruszenie prawa do wniesienia środka odwoławczego. Podobnej sprawy dotyczy skarga sędziego Żurka (nr 39650/18), którego kadencję zmiany w przepisach również skróciły. Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z procedurą kierowania spraw do Wielkiej Izby Trybunału, strony sporu zostały poinformowane o zamiarze przekazania Wielkiej Izbie sprawy sędziego Grzędy. Polski rząd sprzeciwił się przekazaniu, ale WIT sprzeciwu tego nie uwzględnił.

„… zmiany w KRS spowodowały jej ponowne ukształtowanie i obsadzenie, w sposób nie gwarantujący, że nowa Rada będzie zdolna wypełniać dwie role powierzone jej przez Konstytucję: po pierwsze, nominować w rzetelnym procesie najlepszych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, a po drugie, chronić niezawisłość sędziowską” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: