Koszty wynajmu mieszkania w kosztach uzyskania przychodu

Koszty wynajmu mieszkania w kosztach uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, który przeprowadził się do innej miejscowości i tam wynajął mieszkanie, celem świadczenia swoich usług na rzecz kontrahenta, może zaliczyć koszty tego wynajmu do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – potwierdził w wydanej 11 marca 2020 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Prowadzący działalność gospodarczą podatnik, zawarł kontrakt, którego realizacja wymaga od niego świadczenia usług u klienta oddalonego od miejsca siedziby firmy podatnika o 290 km. Przedsiębiorca wynajął pokój w miejscowości, w której usytuowana jest siedziba kontrahenta. Usługi stacjonarnie świadczyć musi 4 razy w tygodniu, a tylko w jeden dzień może je wykonywać zdalnie. Zatem z uwagi na pozostawienie centrum życia osobistego w miejscowości, w której dotąd zamieszkiwał i nadal pozostaje zameldowany (rodzina, studia zaoczne, partnerka), zamierza do niej wracać w weekendy, na 2-3 dni w tygodniu. Wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy słusznie stoi na stanowisku, że wskazane wyżej wydatki ponoszone na wynajem pokoju, będą wypełniać przesłanki uznania ich za koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał przedsiębiorcy rację. Zgodził się, że jeśli wynajem pokoju służyć będzie zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów wnioskodawcy, to może on zaliczać koszty jego wynajmu do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jak jednak podkreślił, ciężar udowodnienia tego związku między kosztami wynajmu a osiąganymi przychodami, spoczywać będzie na przedsiębiorcy. A nie wystarczy do tego jedynie dokument informujący o wysokości opłat za wynajmowany przez przedsiębiorcę pokój, wystawiony przez wynajmującego go właściciela.

„Niezbędnym jest bowiem posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której Wnioskodawca najmie pokój, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków” (interpretacja indywidulana z 11 marca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.105.2020.1.MD).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: