Opodatkowanie usług świadczonych przez Internet na rzecz zagranicznego odbiorcy

Opodatkowanie usług świadczonych przez Internet na rzecz zagranicznego odbiorcy

Opodatkowanie usług świadczonych przez Internet na rzecz zagranicznego odbiorcy

Prowadząca działalność gospodarczą w Polsce podatniczka, a niebędąca czynnym podatnikiem VAT, wystawia przedstawienia rozrywkowe z użyciem kamery internetowej dla podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczone przez nią usługi na rzecz tego zleceniodawcy będą podlegać opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii czy w Polsce?

Wystawiane przez podatniczkę przedstawienia podlegają wymogom i kryteriom określonym przez zleceniodawcę. Regulamin świadczenia usług stworzony przez zleceniodawcę podlega akceptacji przez każdego użytkownika – zarówno tego przekazującego treści, jak i będącego ich odbiorcą.

Polska przedsiębiorca publikuje w serwisie zleceniodawcy treści, których odbiorcami, widzami są osoby fizyczne w różnych krajach, a ona nie ma możliwości identyfikacji tych osób, ponieważ występują incognito, posługując się jedynie pseudonimami. Widzowie wykupują subskrypcję od administratora serwisu. Przedsiębiorca otrzymuje prowizję w wysokości ok. 80 proc. wpływów uzyskanych od widzów. Zleceniodawca ma siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce w związku ze świadczoną przez polską podatniczkę usługą.

Podatniczka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy świadczone przez nią usługi będą podlegać będą obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii czy w Polsce. Stała na stanowisku, że sługi świadczone na rzecz zleceniodawcy, których rzeczywistymi odbiorcami są osoby fizyczne, nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce, bo miejsce świadczenia tych usług znajduje się zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT w Wielkiej Brytanii, czyli w kraju siedziby działalności gospodarczej zleceniodawcy.

Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką, przyznając jej rację. Stwierdził, że skoro w opisanym przez nią stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki zastosowania szczególnych zasad ustalenia miejsca świadczenia usług, to:

„… miejscem świadczenia przez Wnioskodawczynię usług polegających na wystawianiu przedstawień artystycznych o charakterze rozrywkowym z użyciem kamery internetowej nie jest terytorium kraju – Polska, lecz usługi te podlegają opodatkowaniu w kraju, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, czyli na terytorium Wielkiej Brytanii. W konsekwencji (…) przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem od towarów i usług” (interpretacja indywidualna z 17 września 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.408.2020.2.RR).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: