Podatnik VAT niebędący przedsiębiorcą a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Podatnik VAT niebędący przedsiębiorcą a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Podatnik VAT niebędący przedsiębiorcą a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
Będący czynnym podatnikiem VAT wspólnik spółki komandytowej, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, polegającą na remoncie budynków, które następnie wynajmuje, wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą będzie zwolniony z konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy płatnościach za faktury o wartości powyżej 15 000 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działalnością gospodarczą jest również m.in. działalność usługodawców, w szczególności podejmujących czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wspólnik spółki komandytowej wskazał, że choć prowadzi tak rozumianą działalność gospodarczą, to nie jest przedsiębiorcą. Nie posiada nr REGON. Na potrzeby prowadzenia swojej działalności nabywa głównie usługi z działu 43 PKWiU – Roboty budowlane specjalistyczne, a które zostały ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktury za te usługi najczęściej opiewają na kwoty przewyższające 15 000 zł, stąd zamieszczona jest na nich adnotacja o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Przepis art. 108e ustawy o VAT nakłada obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego VAT na podmioty nabywające takie usługi (wymienione w ww. załączniku nr 15). Niemniej jak podkreślił podatnik, banki nie kierują się przy otwieraniu takich rachunków przepisami ustawy o VAT, a ustawy Prawo przedsiębiorców. Żądają potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w postaci wpisu do CEIDG lub KRS. W braku takich wpisów odmawiają otwarcia rachunku rozliczeniowego. To też stało się w przypadku podatnika, który wielokrotnie spotkał się z odmową banku z uwagi na to, że nie jest on przedsiębiorcą. Występując do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie był więc przekonany, że będzie zwolniony z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 2 lipca 2020 r. interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że będąc czynnym podatnikiem VAT i będąc zobligowanym do stosowania split payment przy regulowaniu płatności powyżej 15 000 zł, musi posiadać rachunek rozliczeniowy, jeśli nie w banku, to w SKOK-u.

„Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego jest pochodną obowiązku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. To znaczy, jeżeli do danej transakcji ma zastosowanie obowiązkowa płatność w mechanizmie podzielonej płatności, to brak rachunku rozliczeniowego – czy to po stronie nabywcy, czy po stronie sprzedawcy – nie jest czynnikiem, który mógłby zwolnić strony transakcji z obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności” (sygn. 0112-KDIL3.4012.227.2020.3.LS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: