Program współdziałania administracji skarbowej z dużymi podatnikami

Program współdziałania administracji skarbowej z dużymi podatnikami

Ministerstwo Finansów przygotowuje do wdrożenia Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami, który nazywa monitoringiem horyzontalnym. Polegać ma on na współpracy, współdziałaniu Krajowej Administracji Skarbowej z kluczowymi przedsiębiorstwami.

Ministerstwo chce, by w oparciu o wzajemne zaufanie i zrozumienie, a także transparentność, tzw. duzi podatnicy podpisywali z Krajową Administracją Skarbową umowy o współdziałanie, w ramach którego KAS będzie dokonywać zindywidualizowanych kontroli podatnika. W przeciwieństwie do zwykłej kontroli podatkowej, nie będzie to forma nadzoru bezpośredniego nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych przez firmę, a bardziej forma nadzoru nad wewnętrznymi procesami zachodzącymi w firmie, celem zapewnienia prawidłowego wykonywania tych obowiązków. W skrócie, przedsiębiorca sam będzie siebie kontrolował w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych, a KAS będzie nadzorować zastosowane przez niego mechanizmy kontroli.

Jakie korzyści taka współpraca przynieść ma podatnikowi? Ministerstwo Finansów wymienia pośród nich: uzyskanie pewności podatkowej, możliwość zarządzania podatkami w czasie rzeczywistym, optymalizacja kosztów podatkowych, czy redukcja barier administracyjnych.

Jak wyjaśnia Minister Finansów Tadeusz Kościński, to nowa forma współpracy fiskusa z podatnikami. Przystąpienie do niej będzie dobrowolne. Podatnik sam musi się do niej zgłosić w formie pisemnej. Szef KAS Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że pilotaż Programu Współdziałania z Dużymi Podatnikami ruszy już 1 lipca 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: