Projekt rozporządzenia ws. doręczeń elektronicznych w postepowaniu upadłościowym

Projekt rozporządzenia ws. doręczeń elektronicznych w postepowaniu upadłościowym

Projekt rozporządzenia ws. doręczeń elektronicznych w postepowaniu upadłościowym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (nr z wykazu A419). Nowe przepisy mają zabezpieczyć skuteczność doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są w tym postępowaniu doręczane.

Doręczenie pisma drogą elektroniczną w postępowaniu upadłościowym następować będzie poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. A jak wyjaśniają autorzy projektu w jego uzasadnieniu, chodzi o system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 53  § 1a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, czyli obsługujący postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy, a utrzymywany przez Ministra Sprawiedliwości. Ma to być system utworzony w ramach projektu powołania Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Konto w systemie zawierać będzie dane identyfikujące tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, i posłuży zarówno do odbierania, jak i wnoszenia pism. Odebranie pisma nastąpi poprzez uwierzytelnienie tego faktu przez użytkownika konta. Projektodawcy chcą wprowadzić tzw. fikcję doręczenia, czyli uznania za doręczone pisma, które po zamieszczeniu na koncie użytkownika nie zostanie przez niego odebrane w terminie 14 dni. Pismo zostanie uznane za doręczone w pierwszym dniu po upływie tego terminu.

Elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawierać będzie:

a) oznaczenie doręczonego pisma,

b) chwilę jego odbioru,

c) właściciela konta, któremu doręczono pismo,

d) uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo – w przypadku nieodebrania pisma – informację, że pismo uznano za doręczone po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym,

e) chwilę umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.

Ponieważ powołująca ww. system teleinformatyczny ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., omawiane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych również miałoby wejść w życie tego dnia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: