Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności mieszkania obciążonego hipoteką

Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności mieszkania obciążonego hipoteką

Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności mieszkania obciążonego hipoteką

Czy podatnik, który w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przejął od byłej partnerki jej udział w nieruchomości obciążonej hipoteką, a wartość przypadającego na ten udział obciążenia hipotecznego przekracza wartość samego udziału, będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn?

W styczniu 2020 r. podatnik wraz z partnerką nabyli w ramach współwłasności lokal mieszkalny w udziałach po ½ każde, za cenę 338 000 zł. Część tej ceny pokryli z wkładu własnego, a część ze środków z zaciągniętego kredytu na kwotę 268 954 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu była ustanowiona na rzecz banku hipoteka umowna do kwoty 403 431 zł.

Jednak już po niespełna roku partnerzy postanowili znieść współwłasność mieszkania. Zdecydowali, że zrobią to nieodpłatnie. Mieszkanie przypaść ma podatnikowi, a była już partnerka nie uzyska jakiegokolwiek przychodu i ani spłaty. Niemniej wraz z mieszkaniem podatnik przejmie na siebie ciężar spłaty pozostałego zadłużenia kredytowego w wysokości ponad 263 000 zł. Jak szacuje podatnik, w chwili składania wniosku o wydanie interpretacji, wartość rynkowa mieszkania wynosi 400 000 zł.

Wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy nabywając nieodpłatnie od byłej partnerki jej udział w nieruchomości w drodze zniesienia współwłasności, a przejmując przy tym na siebie spłatę całego pozostałego kredytu hipotecznego, będzie mógł przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn uwzględnić jako ciężar związany z nabytym udziałem w nieruchomości, wartość obciążenia hipotecznego przypadającego na przejmowany udział.

Podatnik stał na stanowisku, że jeśli przejmuje od byłej współwłaścicielki jej udział w mieszkaniu wynoszący ½, a zatem o wartości 200 000 zł, to skoro obciążenie hipoteczne opiewało na kwotę 403 431 zł, to nie będzie w ogóle zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, bowiem przypadająca na tę współwłaścicielkę ½ obciążenia hipotecznego ma wartość większą – 201 725,50 zł.

Organ podatkowy przyznał podatnikowi rację. Ustalił na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania tym podatkiem nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała jeszcze do spłacenia, bo liczy się tylko wartość hipoteki, jaką została obciążona nieruchomość. W wydanej 31 grudnia 2020 r. interpretacji indywidulanej stwierdził:

„… wartość ½ części nieruchomości, nabyta w drodze zniesienia współwłasności przez Wnioskodawcę, powinna być pomniejszona o ½ część kwoty hipoteki. (…) Zatem skoro w przedmiotowej sprawie – jak wynika z wniosku – wartość hipoteki (przypadająca na nabywany udział) przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości, to podstawa opodatkowania wyniesie zero.” (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.92.2020.1.DR).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: