Sprzedaż działki przeznaczonej zgodnie z aktem prawa miejscowego pod zabudowę, podlega 23% stawce VAT

Sprzedaż gruntów, czyli nieruchomości niezabudowanych, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdy grunty nie są przeznaczone pod zabudowę. W przypadku zbycia nieruchomości, stanowiącej teren budowlany w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, transakcja ta musi zostać objęta 23% stawką VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.158.2019.1.MS).

 

Przedsiębiorca trudniący się zakupem ziemi celem jej dalszej odsprzedaży, wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy zakupiony przez niego od osoby fizycznej grunt, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej oraz usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom, podlegać będzie przy jego odsprzedaży 23% opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedsiębiorca powziął co do tego wątpliwości, z uwagi na to, że ustawa o VAT zwalnia od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, czyli przeznaczone pod zabudowę. Jednakże przepisy ustawy nie precyzują, o jakie tereny przeznaczone pod zabudowę chodzi.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji podatkowej potwierdził, że odsprzedaż przedmiotowego gruntu obejmie 23% stawka VAT, gdyż przeznaczenie gruntu zostało stwierdzone aktem prawa miejscowego:

„O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. (…) działka będąca przedmiotem przyszłej sprzedaży stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy, gdyż jak wskazano we wniosku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową …” (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.158.2019.1.MS).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: