Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek VAT

Przedsiębiorca wykupił leasingowane firmowe auto na własne cele prywatne. Nabrał wątpliwości, czy w momencie, gdy zdecyduje się je sprzedać już jako osoba prywatna, będzie musiał odprowadzić przy tej transakcji podatek VAT.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czynny podatnik VAT, na potrzeby swojej firmy pozyskał samochód osobowy w drodze umowy leasingu operacyjnego, w oparciu o którą odliczał 50 proc. podatku naliczonego. W październiku dokonał wykupu auta z leasingu, jednak nie na firmę, a jako osoba prywatna, bowiem z dniem wykupu wykreślił samochód z ewidencji środków trwałych. Złożył wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej chcąc się upewnić, że w momencie gdy zdecyduje się na sprzedaż tego samochodu, nie będzie zobowiązany do obciążenia tego zbycia podatkiem VAT.

Dyrektor uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, potwierdzając, że w przedmiotowej transakcji zbycia auta wykupionego z leasingu na cele prywatne nie będzie on występował jako wykonujący działalność gospodarczą podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

„… Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu osobowego nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy (…) Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” (interpretacja indywidualna z 13 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.387.2020.4.EB).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: