Stawka opodatkowania usług edukacyjnych wspomagających przygotowanie do egzaminu lekarskiego

Stawka opodatkowania usług edukacyjnych wspomagających przygotowanie do egzaminu lekarskiego

Stawka opodatkowania usług edukacyjnych wspomagających przygotowanie do egzaminu lekarskiego

Lekarz otworzył działalność polegającą na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego. Jako że nie prowadzi już praktyki lekarskiej, ani też nie prowadzi działalności związanej z nauczaniem zawodu lekarza jako nauczyciel akademicki, był przekonany, że może opodatkowywać swoje usługi 8,5 proc. ryczałtem. O potwierdzenie wystąpił do organu podatkowego.

Podatnik jest z wykształcenia lekarzem, ale od roku nie prowadzi praktyki w służbie zdrowia. Zajmuje się przygotowywaniem prezentacji, diagramów, pytań kontrolnych, odpowiedzi na pytania uczestników, planów organizacyjnych, bibliografii na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego. Zgodnie z PKWiU świadczone przez niego usługi sklasyfikowane są pod nr 85.59.19.0 – „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz 85.60.10. „Usługi wspomagające edukację”.

Podatnik, po złożeniu w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie, że tak opisana ww. działalność może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5 proc. Dlaczego było to dla niego ważne? Bo zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wolnym zawodem w rozumieniu tej ustawy jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy. Natomiast jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych w zakresie wolnych zawodów wynosi 17 proc.

W wydanej 22 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS przyznał, że przedsiębiorca może stosować ryczałtową 8,5 proc. stawkę opodatkowania dla osiąganych przez siebie przychodów, bo ich źródło można zakwalifikować do źródeł wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 5c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, dla których przewidziana jest taka stawka, a mianowicie: do „przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów”. Organ podkreślił jednak: „że zastosowanie 8,5% stawki dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca faktycznie nie uzyskuje przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, do których przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, tj. 17% od uzyskanych przychodów” (sygn. interpretacji: 0115-KDIT1.4011.316.2021.2.MST).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: