Tarcza Finansowa bez podatku dochodowego

Tarcza Finansowa bez podatku dochodowego

Tarcza Finansowa bez podatku dochodowego

Jak poinformowało 9 lipca ministerstwo finansów, resort przygotowuje projekt rozporządzenia, mocą którego jeszcze przed 20 lipca, a więc przed terminem rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy, zostałyby ustanowione przepisy o zaniechaniu poboru podatku dochodowego, zarówno PIT i CIT, od umorzonych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, udzielonych w ramach tzw. Tarczy Finansowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju został wpisany do wykazu Rządowego Centrum Legislacji 9 lipca 2021 r. Zaniechanie to ma dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i wywoływać skutki także na kolejne lata dla przedsiębiorców, którzy w wyniku strat będą obniżać podatek w następnych latach.

Ministerstwo finansów chce zdążyć z uchwaleniem rozporządzenia przed 20 lipca, a wiec przed terminem rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Rozporządzenie weszłoby więc w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: