Więcej czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Więcej czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Więcej czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

W poniedziałek 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie, mocą którego podatnicy, którzy zbyli w 2018 r. nieruchomość, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej o 12 miesięcy dłużej, czyli do końca 2021 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściciele którzy sprzedali nieruchomość w 2018 roku, by uniknąć konieczności płacenia 19-procentowego podatku dochodowego z tytułu tej sprzedaży, mieli 2 lata, licząc od końca roku, w którym ona nastąpiła, na przeznaczenie uzyskanych ze zbycia środków na własne cele mieszkaniowe. Czas na to mieli więc do 31 grudnia 2020 r. Na mocy ogłoszonego 28 grudnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz.U. 2020, poz. 2368), termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wydłużenie terminu to efekt m.in. napływających zgłoszeń, pomysłów i próśb od podatników, składanych administracji skarbowej za pośrednictwem aplikacji „Głos podatnika”.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy, które wydłużyły wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT okres na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości z dwóch do trzech lat. Jednak nowelizacja ta nie obejmowała sprzedaży, których dokonano przed 1 stycznia 2019 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: