Wydłużenie terminu wpłaty PIT do skarbówki dla niektórych płatników

Wydłużenie terminu wpłaty PIT do skarbówki dla niektórych płatników

Wydłużenie terminu wpłaty PIT do skarbówki dla niektórych płatników

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzaniem z 16 lutego 2021 r. przedłużył dla niektórych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych termin wpłaty do urzędu skarbowego zaliczek na ten podatek oraz zryczałtowanego podatku PIT, pobranych w styczniu 2021 r. 

Wydłużenie terminu na przekazanie pobranych w styczniu 2021 r. zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego PIT z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę, zlecenia, o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych, dotyczy płatników:

  • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. 2021, poz. 318),  termin ten wydłuża się do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: