Wystawy w 2021 r. dające pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji dla wzoru

Wystawy w 2021 r. dające pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji dla wzoru

Wystawy w 2021 r. dające pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji dla wzoru

W Monitorze Polskim 8 lipca ukazało się Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. 2021, poz. 619).

W oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej, Prezes Urzędu Patentowego RP ogłosił 8 lipca, że organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach następujące wystawy dają pierwszeństwo do uzyskania w Polsce prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego:

1) XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, organizowany w dniach 7 – 10 września 2021 r.;

2) XXVII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA, organizowane w dniach 7 – 10 września 2021 r.;

3) XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO GAS, organizowane w dniach 15 – 16 września 2021 r.;

4) XI Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE – EXPO, organizowane w dniach 16 – 18 września 2021 r.;

5) XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, organizowane w dniach 21 – 23 września 2021 r.;

6) XXII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, organizowana w dniach 27 – 29 września 2021 r.;

7) XII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME, organizowane w dniach 28 – 30września 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: