Specjalne sądy ds. ochrony własności intelektualnej

We wtorek 10 września 2019 r., rząd przyjął projekt nowelizacji, na mocy której w polskim wymiarze sprawiedliwości wyodrębniona zostanie komórka specjalistycznych sądów zajmujących się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD 497) autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje wyodrębnienie części polskiego sądownictwa i wyspecjalizowanie w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Miałyby je rozstrzygać cztery sądy okręgowe oraz dwa apelacyjne.

Reforma polegać ma na powołaniu odrębnych jednostek organizacyjnych w sądach powszechnych, zajmujących się sprawami: ochrony praw autorskich i pokrewnych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych i innych spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej, czyli ochrony praw na dobrach niematerialnych, a także sprawami dotyczącymi ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz ochrony dóbr osobistych.

Sędziowie, delegowani do orzekania w tak wyspecjalizowanych sądach, mieliby możliwość dokształcania się w kierunku rozstrzygania ww. spraw. Z kolei odnośnie stron postępowania, to obowiązywać będzie zasada przymusu reprezentowania ich przez zawodowych pełnomocników: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych. Reforma ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: