Split payment, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia

W środę 17 lipca 2019 r., rozpoczęło się 84 posiedzenie Sejmy RP. Pierwszego dnia posłowie zapoznali się z ważnymi projektami zmian w prawie podatkowym.

 

W ramach I czytania zaprezentowano Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3602), przewidujący wprowadzenie od 1 września 2019 r. w niektórych branżach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w zakresie rozliczeń VAT, w miejsce dotychczasowej metody odwrotnego obciążenia. Split payment znajdzie zastosowanie do dostaw towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem oraz odpowiedzialnością podatkową.

„Dodatkowo proponuje się objąć obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria”

(Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3602). Obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności miałyby zostać objęte dostawy towarów i usług udokumentowane fakturami o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Uchwalenie projektu spowoduje likwidację w polskim systemie prawnym rozliczania VAT metodą odwrotnego obciążenia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: