Sprzedaż nieruchomości nabytej w połowie w drodze spadku a w połowie w drodze dziedziczenia

Sprzedająca działkę wystąpiła do organu interpretacyjnego z zapytaniem o skutki podatkowe tej sprzedaży, jeśli ½ udziału w gruncie nabyła darowizną, a drugą połowę dziedzicząc po własnym bracie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 6 września 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że skutki w PIT będą zgoła odmienne, bowiem decydującym dla objęcia PIT w tym przypadku jest czas jaki upłynął od chwili nabycia nieruchomości lub udziału w niej przez spadkodawcę (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.261.2019.2.JG).

 

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT stanowi, że podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynnością jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W marcu 2019 r., podatniczka sprzedała jednej ze spółek grunt, którego 100% własności nabyła w 2018 r. w następujący sposób: 50% udziału w gruncie w drodze dziedziczenia po bracie oraz 50% darowizną. Spadkodawca uzyskał swój udział w gruncie w drodze darowizny od rodziców w 1997 r. Cena sprzedaży działki wyniosła 50 000 zł. Wnioskodawczyni wystąpiła do organu podatkowego o wydanie interpretacji, czy cała ta kwota będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stała na stanowisku, z którym zgodził się w pełni organ, że opodatkowaniu PIT podlegać będzie jedynie przychód w wysokości 25 000 zł z tytułu sprzedaży ½ udziału w gruncie uzyskanego przez nią w drodze darowizny. Przesądza o tym wprowadzony Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) przepis art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, mający zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.:

„W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę” (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, ze zm.).

Pięcioletni okres karencji w przypadku udziału pozyskanego przez podatniczkę na mocy dziedziczenia po zmarłym bracie upłynął więc z końcem 2002 roku.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: