Uproszczenie procedur apostille i legalizacji dokumentów

W środę 28 listopada 2018 r. ukazał się Projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ma uprościć procedury uznawania dokumentów wydanych w jednym państwie przez urząd innego państwa.

Od 16 lutego 2019 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Projektowana ustawa dokonać ma tych uproszczeń m.in. poprzez zniesienie obowiązku legalizacji oraz obowiązku uzyskania pieczęci apostille na urzędowych dokumentach warunkujących dotąd możliwość posługiwania się nimi za granicą.

Wśród dokumentów, co do których stosowane będą uproszczone procedury, znajdą się mi.in: notarialne poświadczenie zamieszkania, orzeczenia sądu o rozwodzie, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, skrócone i zupełne odpisy aktu małżeństwa, aktu urodzenia i aktu zgonu.

Ustawa wejdzie w życie wraz z rozporządzeniem UE 2016/1191, czyli 16 lutego 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: