Ustawa o europejskich fundacjach i partiach politycznych

8 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych, która wejdzie w życie 23 stycznia.

 

Ustawa reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania oraz likwidacji europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także zasady działalności w Polsce takich podmiotów, mających siedzibę poza RP.

Wniosek o rejestrację fundacji lub partii składa się w Urzędzie do spraw Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Niezbędne jest przy tym posiadanie zaświadczenia potwierdzającego, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa. Z kolei likwidację tych podmiotów otwiera publikacja decyzji o wykreśleniu z rejestru, uzyskana na wniosek Prokuratora Generalnego.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: