Ustawa o hulajnogach i deskorolkach elektrycznych

7 sierpnia 2019 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (nr z wykazu UD564), którego celem jest objęcie regulacjami prawnymi ruchu nowoczesnych urządzeń transportu osobistego.

 

Urządzenia transportu osobistego, to coraz liczniej używane przez społeczeństwo w ruchu hulajnogi, deskorolki i inne urządzenia o podobnej konstrukcji, posiadające napęd elektryczny. Dotąd brak jest uregulowań, które określałyby precyzyjnie status i odpowiedzialność użytkownika takich urządzeń. Po nowelizacji przepisów, takie urządzenia korzystać będą z definicji roweru, co równa się z objęciem ich uregulowaniami dotyczącymi ruchu rowerów. Poruszający się na elektrycznej hulajnodze, czy desce będą musieli korzystać więc ze ścieżek rowerowych, a dopiero w ich braku, z dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h. A gdy i tych zabraknie, użytkownicy urządzeń transportu drogowego będą mogli korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla pieszych.

Do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego, czyli urządzenia konstrukcyjnie przeznaczonego do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażonego w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h.

Nowelizacja dokonuje również zmian w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzając definicję pojazdu elektrycznego lekkiego, także jako roweru, ale wyposażonego dodatkowo w pomocniczy napęd elektryczny. Projekt ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorców sprzedających lub wypożyczających takie pojazdy, za niespełnianie przez sprzedawane lub wypożyczane pojazdy wymogów definicji pojazdu elektrycznego lekkiego w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: