Zakaz naliczania odsetek od odsetek, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych i RODO

5 grudnia 2018 r. odbył się pierwszy dzień 73. posiedzenia Sejmu RP. Posłowie debatowali nad ważnymi zmianami w prawie, m.in. nad dostosowaniem polskiego porządku prawnego do rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych. W czwartek 6 grudnia pod obrady trafi m.in. sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nt. nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Pierwszego dnia posiedzenia nastąpiło I czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Przeciwko projektowi został złożony wniosek o jego odrzucenie, który nie przeszedł jednak w głosowaniu. Projekt został więc skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

W Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach znalazł się po II czytaniu prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, wprowadzający zakaz naliczania odsetek od zaległych odsetek przez instytucje kredytowe. Sejm kontynuował również debatę nt. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jego głównym zadaniem jest aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.

Odbyło się także I czytanie projektu zmian mających za zadanie dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Projekt ma na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z tym rozporządzeniem, lub które powielają przewidziane już przez nie rozwiązania.

Podczas drugiego dnia obrad, posłowie zajmą się nowelizacją tzw. ustawy przekształceniowej, która umożliwi właścicielom gruntów wybór metody regulowania płatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pod obrady trafi także prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych. Jak zawarto w jego uzasadnieniu, celem projektu jest wprowadzenie do ustawy pojęcia „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej” i uregulowania kwestii związanych z ogłaszaniem w dziennikach urzędowych oświadczeń rządowych informujących o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych zawartych przez RP albo których stroną jest RP”.

Odbędzie się również Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: