Zmiana rezydencji uwalnia od podatku dochodowego w Polsce

Obywatel Polski, mający na jej terytorium miejsce zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na to, w którym kraju je osiąga. Sytuacja ta może jednak wyglądać zupełnie inaczej, gdy to miejsce zamieszkania zmieni.

 

Mieszkająca od 2004 r. we Włoszech Polka, otrzymuje od włoskiego państwa emeryturę socjalną. Jednocześnie pobiera wypracowaną w Polsce polską emeryturę. Wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że nie będzie ona zobowiązana w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu pobierania każdego ze świadczeń. Jak wskazała, od 2014 r. przebywała na terenie Włoch dłużej niż 183 dni w roku, przyjeżdżając w tym okresie do Polski maksymalnie na 100 dni rocznie. Stałe miejsce jej zamieszkania znajduje się więc w Republice Włoskiej, co ważne, to także miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, tam żyła w związku konkubenckim z obywatelem Włoch, tam posiadała konto bankowe, oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W wydanej 1 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził na wstępie, że skoro w latach 2014 – 2018 posiadała w Polsce rodzinę, źródło dochodów w postaci emerytury, jak również posiadała konto bankowe oraz objęta była ubezpieczeniem zdrowotnym, to zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, posiadała ona w Polsce ośrodek interesów osobistych i gospodarczych, a w konsekwencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Zważywszy jednak na przytoczone przez podatniczkę we wniosku okoliczności, potwierdzające o posiadaniu przez nią centrum interesów życiowych we Włoszech, powstała trudność w ustaleniu miejsca jej zamieszkania dla celów podatkowych.

Ostatecznie Dyrektor KIS przyznał, że Polka nie będzie zobowiązana w PIT z tytułu pobierania zarówno włoskiej, jak i polskiej emerytury. Spełnia ona bowiem przesłanki art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, wyłączające ją z kręgu podmiotów podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od wszelkich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, czyli:

  1. nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w roku podatkowym.

Co istotniejsze, przywołane przepisy powinno się stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. A zgodnie z łączącą Polskę i Włochy umową:

„… dochody z tytułu otrzymywania wskazanej we wniosku emerytury socjalnej z Włoch oraz emerytury z Polski podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 18 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania tylko w państwie zamieszkania, tj. we Włoszech. Tym samym emerytury te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce” (0115-KDIT2-2.4011.206.2019.1.MU).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: