Zmiany w prawie karnym

Podczas odbywającego się w dniach 17 – 19 lipca 2019 r., 84 posiedzenia Sejmu, posłowie rozstrzygają o powołaniu do życia ważnych zmian w prawie karnym.

 

W ramach trzech zgłoszonych projektów nowelizacji procedury karnej, proponuje się m.in. dokonanie zmian usprawniających załatwianie spraw w postępowaniu sądowym, m.in. poprzez ograniczenie zasady bezpośredniości na rozprawie głównej, dzięki zapewnieniu sędziemu większych możliwości dopuszczania dowodów ujawnieniowych w treści protokołów, bez konieczności ich przeprowadzania bezpośrednio na rozprawie. Sędzia nie będzie musiał również odczytywać na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczanych do materiału dowodowego. Wprowadzone mają zostać również ujednolicone formularze uzasadnień wyroków sądów pierwszej i drugiej instancji, co wpłynąć ma na lepsze rozumienie przez strony treści uzasadnień wydawanych przez sądy (druk sejmowy nr 3251).

Kolejna nowelizacja ma dokonać zmian w kwestii ustalania końca biegu terminu, określonego dla dokonania czynności procesowej, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy. Poprzez zmianę art. 123 § 3 Kodeksu postępowania karnego proponuje się uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy. Czyli w przypadku gdy koniec terminu przypadnie na sobotę, spowoduje  to przesunięcie jego upływu na dzień kolejny, który nie jest dniem wolnym od pracy (druk nr 3134).

Trzecia z propozycji jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. TK (K 12/15). Grupa oskarżycieli posiłkowych ubocznych, których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, uzyska prawo do zaskarżenia takiej decyzji sądu (druk nr 3193).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: