Zmiany w ustawie o PIT i CIT

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wygranych w grach hazardowych w rozliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, jak również w kwestii nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie darowizny – to główne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, której większość przepisów weszła w życie.

Chodzi o nowelizację z 15 czerwca br. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, której większość przepisów weszła w życie 19 lipca br.

Zmiana opodatkowania PIT wygranych w grach hazardowych

Nowelizacja wprowadziła jednolite zasady opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w grach na automatach, w karty, w kości i grach cylindrycznych. Po zmianach ujednolicone zostały zasady dotyczące wygranych w grach urządzanych w kasynach i wygranych urządzanych przez spółkę – monopolistę. W myśl zmienionych przepisów wygrane w automatach, w karty, w kości, grach cylindrycznych, w bingo są zwolnione z opodatkowania PIT, bez względu na ich organizatora.

Zmianie nie uległy zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wygranych z gier, które zostały uzyskane w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub państwie, które należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany w rozliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów

Doprecyzowaniu uległy zasady korzystania przez twórców z 50% kosztów uzyskania przychodów. Chodzi o doprecyzowanie zakresu działalności, które dają prawo skorzystania z tych kosztów. Zmiana była konieczna, gdyż wcześniejsze przepisy w tej materii budziły wątpliwości. Możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dotyczy również m.in. działalności naukowej i dydaktycznej.

Zmiany w opodatkowaniu przychodów z tytułu własności środków trwałych

W myśl znowelizowanych przepisów w razie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie darowizny omawiana nowelizacja wprowadziła możliwość kontynuowania amortyzacji. Nie trzeba będzie zatem na nowo określać ich wartości początkowej, a darczyńca będzie przyjmował je w takiej wysokości, jaka została przez niego określona (chodzi też o dokonane przez darczyńcę odpisy i metodę amortyzacji).

W myśl zmienionych przepisów zwolniona z PIT będzie także pomoc finansowa dla świadków koronnych. Zwolnione będą też przychody z tytułu umorzenia długo związanego z kredytem mieszkaniowym na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych).

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: