Zwolnienie od PIT dochodów osiąganych do 26 roku życia

11 czerwca 2019 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian, mocą których wprowadzone ma zostać zwolnienie dla znacznej części dochodów osiąganych przez osoby pracujące do ukończenia przez nie 26 roku życia. Ma to zachęcić młodych ludzi do podejmowania zatrudnienia.

 

Zgodnie z Projektem ustawy z dnia 10 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane przez osobę fizyczną w roku podatkowym przychody do kwoty 85 528 zł, do ukończenia przez nią 26 roku życia, zostałyby zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczyć ma przychodów osiąganych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Generalnie nowelizacja objąć ma przychody uzyskiwane od 1 sierpnia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie jej regulacji.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: