Rekordowo niskie bezrobocie, przyspieszenie produktywności pracy i duże tempo wzrostu gospodarczego - tak w skrócie można podsumować rok 2019 w branży przemysłowej. Polscy przedsiębiorcy

We wtorek 26 listopada, Ministerstwo Rozwoju ujawniło, że jest w posiadaniu stworzonego na jego zlecenie oprogramowania, które w internecie śledzić będzie oferty sprzedaży pieców

W środę 23 października, Komisja Europejska poinformowała, że mocą unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, zatwierdziła przejęcie kontroli nad nowo utworzoną spółką joint

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, sprostanie rosnącemu popytowi oraz wzrost konkurencji na rynku - to najważniejsze wyzwania jakie czekają przemysł tworzyw sztucznych w nadchodzących