We wtorek 26 listopada, Ministerstwo Rozwoju ujawniło, że jest w posiadaniu stworzonego na jego zlecenie oprogramowania, które w internecie śledzić będzie oferty sprzedaży pieców

W środę 23 października, Komisja Europejska poinformowała, że mocą unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, zatwierdziła przejęcie kontroli nad nowo utworzoną spółką joint

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, sprostanie rosnącemu popytowi oraz wzrost konkurencji na rynku - to najważniejsze wyzwania jakie czekają przemysł tworzyw sztucznych w nadchodzących

Dłuższy niż w części innych województw średni obieg należności na Śląsku i w Małopolsce wynika z otwartego charakteru wymiany handlowej w tych województwach –