Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 168,38 PLN do 5637,34

Warszawa – 17 czerwca 2021 rok – W 2020 roku na rynek magazynowy dostarczono 2 mln mkw. nowej powierzchni. Jeszcze więcej, bo ponad 2,5

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało w środę 9 czerwca o wpisaniu do wykazu prac rządu projektu ustawy o zawieraniu umów w sposób elektroniczny

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1053,8 tys. osób i była o 24,6