Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75

PKB mamy już na poziomie wyższym niż przed pandemią, a bezrobocie dopiero zabiera się za obrabianie swojego wzrostu z czasu pandemii. Obecnie wynosi 5,8

Koronawirus zmienił sposób, w jaki pracujemy w trakcie pandemii i w jaki będziemy pracować w niedalekiej przyszłości. Procent personelu, który pracuje wyłącznie z domu,

Warszawa, 19 sierpnia 2021 – Dane ZUS dotyczące liczby zwolnień lekarskich w 2020 roku, pokazują, że pandemia w znacznym stopniu osłabiła kondycję psychiczną Polaków.