Wysoką i bardzo wysoką wiedzę o ekonomii posiada ponad połowa Polaków (52%) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków Narodowego Banku Polskiego.

Jak wynika z opublikowanego 10 września raportu Eurobarometru, opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2021 r., optymizm co do

Świadectwa szczepień nie są niczym nowym. Są to dokumenty zdrowotne, które rejestrują dokonanie szczepienia, tradycyjnie w formie papierowej karty, z kluczowymi szczegółami, takimi jak

Działalność człowieka powoduje ocieplenie klimatu w tempie niespotykanym od co najmniej 2000 lat. Stężenie CO2 jest najwyższe od 2 milionów lat. W nadchodzących dziesięcioleciach