W poniedziałek 12 kwietnia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieścił w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski komunikat z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie

Polacy są zdyscyplinowani i konsekwentnie pilnują swoich finansów – 7 na 10 osób regularnie śledzi swoje przychody i wydatki oraz świadomie wydaje pieniądze. Ponadto

Samodzielność mieszkaniowa młodych Polaków powinna zależeć od tego, czy wspomniane osoby pracują. Dane Eurostatu pokazują jednak, że praca mocno nie ułatwia wyprowadzki od rodziców. Krajowe

W czasie pandemii COVID-19 wiele osób przebywa na kwarantannie. W okresie tym trudno się przemieszczać, wychodzić z domu, a co dopiero odbierać korespondencję, która