W świetle ostatnich przypadków śmierci Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia, swoje oświadczenie w tej sprawie postanowiło wydać Ministerstwo Sprawiedliwości.

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r., Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (nr z wykazu 990). Sprzedawcy mogą

Na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, ze zm.), Komisja

Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego ws. planowanego przejęcia spółki paliwowej LOTOS przez innego z gigantów rynku paliwowego – PKN ORLEN.