Po publikacji komunikatu o najwyższej od 13 lat inflacji w USA, rentowność amerykańskich obligacji wybiła się wreszcie z trwającej od

Ostatnie posiedzenie Rezerwy Federalnej można opisać w różny sposób, jednak zdecydowanie nie było to zdarzenie bez znaczenia dla rynku finansowego.

Inflacja w USA w marcu silnie wzrosła, ale odczyt nie sprostał wygórowanym oczekiwaniom rynku, co przełożyło się na osłabienie dolara.

Korekta rentowności na rynkach bazowych i ich jednoczesny wzrost w Polsce, to zła wiadomość dla rodzimego rynku. Z papierów pożądanych