Ponowny przyjazd do Polski do pracy planuje 53% Ukraińców, o 5 pp. mniej niż rok temu. Ustąpiliśmy też miejsca Niemcom