35 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce czeka na płatność faktury od dwóch tygodni do miesiąca po terminie, a

Branża handlowa przechodzi obecnie rewolucję digitalizacji, napędzanej przez postęp technologiczny. Coraz więcej firm wdraża rozwiązania wykorzystujące rozwiązania mobilne takie jak

O ile ubiegły rok był dla branży handlowej korzystny, o tyle bieżący stoi pod znakiem zapytania. Ustawa o zakazie handlu

Postęp technologiczny, upowszechnienie digitalizacji oraz rozwój wielotorowej komunikacji wraz z rosnącą świadomością konsumentów, wyznaczają obecnie kierunek, w jakim zmierza branża