InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej w minionym roku pozyskała środki na rozwój swoich projektów o łącznej wartości ponad 20

Sytuacja małych i średnich firm w branży medycznej jest stabilna, co czwarta firma z sektora wkrótce rozpocznie inwestycje finansowane przede