Po dziesięciu latach wzrostu (2008-2018) osiągnęto szczyt w światowym cyklu budowlanym: rok 2018 był punktem zwrotnym. Budownictwo jest obecnie gorzej

W 2018 r. liczba niewypłacalności firm budowlanych wzrosła o 14% r/r. W styczniu 2019 r. mieliśmy do czynienia z kontynuacją

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK, łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw, na koniec

Najpopularniejsze mieszkania – dwu- i trzypokojowe - w tzw. „wielkiej płycie” są obecnie tańsze o około 44% od swoich odpowiedników