Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wzrost liczby niewypłacalności w

Z jednej strony branża budowlana wciąż może się cieszyć z bardzo dobrej koniunktury, która wynika z wysokiej produkcji budowlanej na

Początek roku w budownictwie nie jest zachwycający. Choć trudno oczekiwać tak dużej dynamiki jak przed rokiem, to jednak produkcja budowlana

Bardzo dobra koniunktura w budownictwie mieszkaniowym trwa już od 2015 r. Właśnie dlatego mamy do czynienia z systematycznym wzrostem liczby