Aż 61 proc. Polaków ograniczyło wydatki w pandemii. Ponad 43 proc. robi to z powodu wzrostu cen produktów i usług, a

W czwartek 15 października 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną na temat poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Według szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym

We wtorek 15 września 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne na temat cen towarów i usług konsumpcyjnych w