Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. W miesiącu tym ceny

Zgodnie z informacją sygnalną opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny 15 grudnia 2020 r., ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie

Aż 61 proc. Polaków ograniczyło wydatki w pandemii. Ponad 43 proc. robi to z powodu wzrostu cen produktów i usług, a