Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia powołujące nowe wzory sprawozdań dotyczących APA, czyli porozumień na linii podatnik

W czwartek 9 stycznia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP, w zakresie

Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie

W czwartek 18 lipca 2019 r., Ministerstwo Finansów zaprezentowało wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych