Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w maju. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również

Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w kwietniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. W miesiącu tym ceny

W czwartek 30 kwietnia 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunkowe dane na temat poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych