Potwierdziły się wstępne szacunki GUS, zakładające wzrost inflacji w marcu do 1,7 proc. Mocniej w górę poszły ceny żywności oraz

Ceny karpia są o 7,6% wyższe niż w 2017 roku – wynika z najświeższych danych opublikowanych przez GUS. Rosnące wynagrodzenia

We wrześniu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 1,9 proc., a więc tylko minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej.