18 i 19 czerwca 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o pojawieniu się pierwszego wzoru formularza CIT-14, a także o publikacji

Dwa dni po publikacji wzorów nowych formularzy podatkowych dla obowiązków fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w podatku

11 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające wzory formularzy dla podatków CIT-NZ i CIT/NZI, dla dochodów osiągniętych od

W środę 29 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane nt. wykonania budżetu w pierwszej tercji 2019 r. W