Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody

Spółka kapitałowa planuje połączenie ze spółką jawną lub komandytową. Nabrała wątpliwości, czy fuzja skutkująca przejęciem majątku spółki osobowej zrodzi dla

Spółka wynajęła najemcy lokal użytkowy na czas określony w zamian za comiesięczny czynsz, a także ponoszenie opłat za media, za

W środę 8 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dane, wg których 2019 rok był rekordowym pod względem poboru CIT.