Pieniądze są istotnym źródłem napięć w związku. Tego zdania jest co 4 konsument z Polski biorący udział w badaniu przeprowadzonym

Jak wynika z raportu European Consumer Payment Report 2019, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingu, jakim jest Barometr