Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w Ukrainie zostanie zniesiony obowiązek okazywania