W poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Ministerstwo Rozwoju wyjawiło główne założenia, jakie przyświecać będą prowadzonej przez siebie polityce innowacyjności. Zostanie

W co piątej firmie stworzenie nowoczesnego i cyfrowo zaawansowanego miejsca pracy jest częścią szerszej wizji zakładającej m.in. walkę o najlepszych

Mimo zadowolenia z kondycji swoich firm, CFO coraz mniej optymistycznie oceniają perspektywy ekonomiczne - wynika z badania polskich dyrektorów finansowych.

Ponad 7 milionów użytkowników skorzystało w 2018 roku z portalu Biznes.gov.pl, na którym można załatwić online ponad 300 różnych procedur