Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o

W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - kwiecień 2021