Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w maju. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 133 383,4 mln EUR i tym samym

Galopujące ceny mieszkań, zwłaszcza w największych metropoliach, kierują kupujących w kierunku bardziej peryferyjnych lokalizacji. Znacznie taniej jest już w pierwszych