Członek zarządu spółki odpowiada za jej zobowiązania, które powstały w czasie, gdy pełnił tę funkcję, także, gdy stosowny wpis o

Choć w czołówce upadłości niezmiennie od trzech lat utrzymują się handel, przemysł i budownictwo, to na ryzyko bankructwa narażone są

W trosce o finanse publiczne i poprawę skuteczności w ściąganiu należności od mieszkańców zalegających z opłatami, Urząd Miasta Krakowa będzie