W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, a liczba

Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw wyniosła na koniec I kw. 2019 r. 30,41 mld zł. W

Co dziesiąte zapytanie sprawdzające w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wiarygodność potencjalnego klienta otrzymuje w odpowiedzi informację o długu sprawdzanej osoby.

Są w każdym zakątku Polski. Najwięcej mieszka ich w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy, ale największy udział mają wśród